RM 4.00 - untuk semua pengunjung 13 tahun dan ke atas termasuk warga asing

Masuk Percuma:
- Pelajar Beruniform
- Kanak-kanak bawah 12 tahun
- Orang Kelainan Upaya (OKU)
- Warga Emas